SOUIHERN MEDICAL CO.,TLD

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ LAO ĐỘNG

MIỀN NAM

About us

Dịch Vụ Y Tế Lao Động Miền Nam

Công ty TNHH Dịch Vụ Y Tế Lao Động Miền Nam được thành lập và liên kết với các Giảng viên đã từng công tác tại Trường Đại học Y Khoa PNT, Đại Học Y Dược TP.HCM và Trung Tâm Cấp Cứu 115 TP.HCM nhằm đáp ứng nhu cầu cung cấp các dịch vụ Chăm sóc sức khỏe cho người bệnh và người lao động tại Doanh nghiệp như:

  1. Huấn Luyện Sơ Cấp Cứu;
  2. Ứng trực y tế tại cơ sở lao động;
  3.  Lập và quản lý Hồ sơ An Toàn Vệ Sinh Lao Động;
  4. Báo cáo chuyên đề: Nâng cao sức khỏe tại nơi làm việc;
  5. Báo cáo công tác Y tế lao động và Báo cáo công tác ATVSLĐ;
  6. Vận chuyển cấp cứu: Đưa đón bệnh nhân yêu cầu; Trực cấp cứu các tổ chức sự kiện;
  7. Chăm sóc bệnh nhân tại nhà: Chăm sóc bệnh nhân nặng – Bệnh nhân ung thư tại nhà; Thay băng vết thương, chăm sóc vết loét; Lấy máu xét nghiệm và trả kết quả tại nhà; Chăm sóc người già, người bị tai biến;
Dịch Vụ Y Tế Lao Động Miền Nam
Qualified staff and many years of experience

Qualified staff and many years of experience

The staffs have university and postgraduate degrees, graduated from prestigious universities such as: University of Medicine and Pharmacy. HCMC, Pham Ngoc Thach University Ho Chi Minh ... and also abroad, have many years experience in the field of health care:

    - Resuscitation Emergency - BV.Nhi Dong 1 Ho Chi Minh City.
    - Resuscitation Emergency - BV.Ray Market.
    - Resuscitation - Heart Institute of HCMC.
    - Heart Surgery - BV Ho Chi Minh City.
    - Lecturer of Clinical Training Center - HCMC University of Medicine.
    - Health agency at New World Hotel Saigon and International Tourism Club (ITC)

The effectiveness and utility of home-based services

With full function and authority, PEOPLE will bring the patient not only health factors are guaranteed but also other benefits such as:
- Save time and travel expenses as you do not have to wait for the procedure when you go to the hospital.
- The procedure is simple because there is no need to provide any documentation.
- Highly skilled, experienced, dedicated team in the field of health care
- No time limit for care: Nhan Hoa facility is available 24/7

The effectiveness and utility of home-based services
Visits : 54953 Online : 1