Trung Tâm Cấp Cứu 115 Tp. HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ LAO ĐỘNG

MIỀN NAM

Hospital information

Trung Tâm Cấp Cứu 115 Tp. HCM

I. Lịch sử hình thành

Trước đây đơn vị cấp cứu ngoại viện của TP HCM là Trạm Cấp cứu 05. Sau đó sát nhập vào BV Sài Gòn thành Trung tâm Cấp cứu Thành phố rồi chuyển về Bệnh viện Trưng Vương. Lúc này Bệnh viện Trưng Vương được đổi tên thành Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương. Khoa Cấp cứu Ngoại viện trực thuộc Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương. BV Cấp cứu Trưng Vương thực hiện chức năng, nhiệm vụ của BV đa khoa và là Trung tâm cấp cứu – vận chuyển cấp cứu.

Ngày 18 tháng 12 năm 2013, Uỷ ban Nhân dân TP.HCM ra quyết định 6792/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM, trực thuộc Sở Y tế TP.HCM. Từ 01/04/2014 Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM chính thức hoạt động độc lập với lực lượng nhân sự chuyển từ Khoa Cấp cứu Ngoại viện và các Khoa phòng khác của BV Cấp cứu Trưng Vương. Lực lượng nhân sự tiếp tục được bổ sung, huấn luyện để có thể đáp ứng nhu cầu về số lượng và chất lượng của trung tâm cấp cứu ngoại viện tại một thành phố lớn. Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương đổi tên lại thành Bệnh viện Trưng Vương.

 

II. Chức năng nhiệm vụ

  1. Điều phối mọi hoạt động của mạng lưới cấp cứu ngoài bệnh viện.
  2. Tổ chức công tác cấp cứu người bệnh tại cộng đồng và vận chuyển người bệnh cấp cứu đến bệnh viện gần nhất, phù hợp với tình trạng của người bệnh để tiếp tục điều trị.
  3. Phục vụ cấp cứu cho các sự kiện, lễ hội, tiếp đón đoàn khách ngoại giao của Thành phố;
  4. Thực hiện tốt quy chế chuyên môn theo qui định của Bộ Y tế và các quy định khác của pháp luật;
  5. Tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên môn kỹ thuật về cấp cứu ngoài bệnh viện, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế;
  6. Tham mưu cho Sở Y tế Thành phố xây dựng và phát triển hệ thống cấp cứu ngoài bệnh viện đáp ứng nhu cầu của nhân dân;
  7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Giám đốc Sở Y tế.
     

III. Thông tin cần biết về cấp cứu 115

-     Trung tâm Cấp cứu 115 Tp.HCM là cơ sở y tế do Sở Y tế Tp.HCM quản lý.

-     Người dân có thể liên hệ dịch vụ cấp cứu, vận chuyển người bệnh thông qua số điện thoại khẩn cấp “115”, đây là đường dây chính thức và duy nhất hỗ trợ cấp cứu chuyên nghiệp của Trung tâm Cấp cứu 115 Tp.HCM.

-     Cấp cứu 115 là hoạt động cấp cứu chuyên nghiệp, cấp cứu người bệnh tại cộng đồng và vận chuyển người bệnh cấp cứu đến bệnh viện gần nhất và phù hợp để tiếp tục điều trị.

-        Đường dây nóng cấp cứu 115 liên thông với tổng đài 113 (nhận tin báo về an ninh trật tự) và tổng đài 114 (nhận tin báo về cháy, cứu hộ cứu nạn) nhằm giúp người dân thành phố trong những tình huống khẩn cấp xảy ra.

Visits : 56448 Online : 2