Hospital information

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ LAO ĐỘNG

MIỀN NAM

Hospital information
Medical and Pharmaceutical University Hospital

Medical and Pharmaceutical University Hospital

(84.28) 3855 4269

bvdhyd@umc.edu.vn

bvdaihoc.com.vn

The Creator gives the woman the beauty, which is also a privilege that not everyone has. However, how to stay beautiful, how to keep forever youth is a difficult problem.
Cho Ray Hospital

Cho Ray Hospital

838554137

bvchoray@hcm.vnn.vn

choray.vn

Cho Ray Hospital is a general hospital serving the entire South, located in Ho Chi Minh City. In 2010, the hospital was rated by the Ministry of Health with a total of over 66 clinical and paraclinical departments and many other specialties.
Trung Tâm Cấp Cứu 115 Tp. HCM

Trung Tâm Cấp Cứu 115 Tp. HCM

028 3863 9139

cc115.syt@tphcm.gov.vn

www.115.org.vn

Trước đây đơn vị cấp cứu ngoại viện của TP HCM là Trạm Cấp cứu 05. Sau đó sát nhập vào BV Sài Gòn thành Trung tâm Cấp cứu Thành phố
Viện Tim Thành Phố Hồ Chí Minh

Viện Tim Thành Phố Hồ Chí Minh

(028) 3865 1586

institutducoeur@vientimtphcm.vn

vientimtphcm.vn

Viện Tim được xác định là một đơn vị sự nghiệp y tế của Sở Y Tế TP.HCM, tiếp nhận viện trợ kỹ thuật nhân đạo đặc biệt, hoạt động theo qui chế tự quản, tự cân đối thu chi không nhằm mục đích lợi nhuận, tiếp nhận những bệnh nhân có khả năng đóng góp và giúp đỡ cho những bệnh nhân nghèo.
Bệnh viện Nhân Dân 115

Bệnh viện Nhân Dân 115

028 3865 4249

www.benhvien115.com.vn

located at 527 Su Van Hanh Street, District 12, Ho Chi Minh City. This is a first class hospital which is responsible for medical examination and treatment for all patients in the city and neighboring provinces.
Visits : 56443 Online : 1