Thực Hiện Công Tác ATVSLĐ

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ LAO ĐỘNG

MIỀN NAM

Thực Hiện Công Tác ATVSLĐ

Dịch vụ y tế lao động Miền Nam giúp các công ty, doanh thực hiện Công Tác An Toàn Vệ Sinh Lao Động tại đơn vị bao gồm: 

1. Tổ chức bộ máy ATVSLĐ và kế hoạch ATVSLĐ

 • Lập Kế hoạch ATVSLĐ
 • Lập Quyết định phân công cán bộ ATLĐ
 • Lập Quyết định phân công cán bộ Y tế
 • Lập Quyết định thành lập mạng lưới ATVSV
 • Lập Quyết định thành lập mạng lưới Sơ cấp cứu
 • Lập Quyết định ban hành nội quy VSLĐ

2. Công tác quản lý môi trường lao động (MTLĐ)

 • Đo quan trắc môi trường lao động
 • Lập Hồ sơ vệ sinh lao động

3. Công tác quản lý sức khỏe( QLSK) và Bệnh nghề nghiệp (BNN)

 • Khám sức khỏe định kỳ
 • Khám bệnh nghề nghiệp

4. Hoạt động Y tế chăm sóc sức khoẻ NLĐ

 • Lập Hồ sơ quản lý SK và bệnh tật NLĐ
 • Lập Hồ sơ cấp cứu TNLĐ
 • Lập Báo cáo công tác y tế 
 • Lập Phương án sơ cấp cứu tại chỗ

5. Thực hiện chế độ chính sách ATVSLĐ

 • Lập Sổ cấp phát Bảo hộ lao động
 • Lập Sổ cấp bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật
 • Lập Danh sách và Tập huấn về ATVSLĐ
 • Lập Danh sách và Tập huấn SCC cho Đội sơ cứu

Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0975 449 772 để được tư vấn.

Visits : 56439 Online : 1