Ứng Trực Y Tế Tại Cơ Sở Lao Động

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ LAO ĐỘNG

MIỀN NAM

Ứng Trực Y Tế Tại Cơ Sở Lao Động

Nhân viên y tế ứng trực tại cơ sở lao động thực hiện các công việc:

  1. Sơ cấp cứu khi có tai nạn sảy ra;
  2. Gọi xe cấp cứu và hộ tông nạn nhân tối cơ sở y tế trong trường hợp khẩn cấp và nghiêm trọng;
  3. Khám và điều trị các bệnh thông thường;
  4. Tư vấn sức khỏe cho nhân viên;
  5. Lập hồ sơ theo dõi tình trạng sức khỏe nhân viên;
  6. Phối hợp với Phòng nhân sự về các thủ tục bảo hiểm sức khỏe của nhân viên;
  7. Sắp xếp và báo cáo tình trạng sử dụng thuốc và vật tư tiêu hao tại phòng y tế;
Visits : 56437 Online : 1