Tư Vấn Thiết Lập Hồ Sơ ATVSLĐ

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ LAO ĐỘNG

MIỀN NAM

Dành cho Cơ quan - Xí nghiệp
Mô tả

Nếu quý công ty, doanh nghiệp chưa nắm hết về công tác An Toàn Vệ Sinh Lao Động tại đơn vị mình, Quý khách vui lòng liên hệ Dịch vụ y tế lao động Miền Nam để được tư vấn các thông tin cần thiết nhất về việc Lập Hồ Sơ ATVSLĐ:

HỒ SƠ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG bao gồm: 

1. Tổ chức bộ máy ATVSLĐ và kế hoạch ATVSLĐ

 • Lập Kế hoạch ATVSLĐ
 • Lập Quyết định phân công cán bộ ATLĐ
 • Lập Quyết định phân công cán bộ Y tế
 • Lập Quyết định thành lập mạng lưới ATVSV
 • Lập Quyết định thành lập mạng lưới Sơ cấp cứu
 • Lập Quyết định ban hành nội quy VSLĐ

2. Công tác quản lý môi trường lao động (MTLĐ)

 • Đo quan trắc môi trường lao động
 • Lập Hồ sơ vệ sinh lao động

3. Công tác quản lý sức khỏe( QLSK) và Bệnh nghề nghiệp (BNN)

 • Khám sức khỏe định kỳ
 • Khám bệnh nghề nghiệp

4. Hoạt động Y tế chăm sóc sức khoẻ NLĐ

 • Lập Hồ sơ quản lý SK và bệnh tật NLĐ
 • Lập Hồ sơ cấp cứu TNLĐ
 • Lập Báo cáo công tác y tế 
 • Lập Phương án sơ cấp cứu tại chỗ

5. Thực hiện chế độ chính sách ATVSLĐ

 • Lập Sổ cấp phát Bảo hộ lao động
 • Lập Sổ cấp bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật
 • Lập Danh sách và Tập huấn về ATVSLĐ
 • Lập Danh sách và Tập huấn SCC cho Đội sơ cứu

Quý khách vui lòng liên hệ Hotline : 0975 449 772 để được tư vấn và báo giá.

Lượt truy cập : 54940 Online : 1